Strona Główna2024-04-23T13:18:58+02:00

Ubezpiecz
swój dochód

Otrzymasz rekompensatę w razie choroby lub wypadku, jeśli uniemożliwią Ci wykonywanie zawodu

Więcej
Oblicz składkę

Ubezpiecz
swój dochód

Otrzymasz rekompensatę w razie choroby lub wypadku, jeśli uniemożliwią Ci wykonywanie zawodu

Więcej
Oblicz składkę

Chroń swój dochód

Jesteś przedstawicielem wolnego zawodu? A może prowadzisz własną działalność gospodarczą? Dla Ciebie każda przerwa w pracy generuje straty. Kilkutygodniowe zwolnienie spowodowane chorobą lub wypadkiem to poważne ryzyko utraty płynności finansowej. Są sytuacje, których nie możesz przewidzieć, ale możesz zabezpieczyć się przed ich skutkami.

Ubezpieczenie od utraty dochodu w PZU daje Ci gwarancję wypłaty środków, gdy na skutek choroby lub wypadku nie będziesz mógł czasowo lub trwale wykonywać swojego zawodu. Polisa zapewnia wszechstronną ochronę także w razie poważnych zachorowań jak udary, zawały czy nowotwory, a także COVID-19. Świadczenie otrzymasz od pierwszego lub trzydziestego pierwszego dnia zwolnienia, a w razie trwałej niezdolności do pracy odszkodowanie zostanie wypłacone w całości jednorazowo. Ubezpieczyć mogą się wszyscy wykonujący wymienione zawody, niezależnie od formy zatrudnienia.

Rekompensata wypłacana od 1 lub 31 dnia zwolnienia (trwającego minimum 30 dni)

Wysokość odszkodowania zależy od wybranej sumy, nie od wysokości dochodów

Odszkodowanie zostanie wypłacone w razie czasowej a także trwałej niezdolności do pracy

Świadczenie w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą

Działa także w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka

Proste warunki – bez ankiety medycznej i okresów karencji, wniosek złożysz online

Oblicz składkę

Ubezpieczyć może się każdy, niezależnie od formy wykonywania zawodu

Ochrona Dochodu

Nawet 537 zł za każdy dzień nieobecności w pracy

Do 180 tys. zł odszkodowania

Rok ochrony
już od 226 zł

Ogólne warunki ubezpieczenia
Informacja o produkcie
Klauzula nr 5

Wysokość świadczenia w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia

Oblicz składkę

Wysokość świadczenia w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia

Oblicz składkę

Nie zwlekaj! Ubezpiecz swój zawód

Wejdź i oblicz składkę

Ochrona Twojego dochodu

Zapisz się na nasz darmowy newsletter

Nasz blog

Ochrona dochodu w razie poważnych zachorowań. Alternatywa dla „życiówki”

W sytuacji długotrwałej choroby i wiążącej się z nią przerwy w pracy, dodatkowe zabezpieczenie finansowe staje się koniecznością. Poszukując zabezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy najczęściej sprawdzamy oferty polis na życie. Jest jednak prostsze rozwiązanie – ubezpieczenie od utraty dochodu to program, który pod wieloma względami przewyższa standardowe oferty ubezpieczeń na życie. Jak działa w praktyce? […]

Zasiłek chorobowy a działalność gospodarcza. ZUS może nie wystarczyć

Składki na ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorca opłaca dobrowolnie, by zyskać prawo do zasiłku chorobowego. To jedno z zabezpieczeń na wypadek czasowej niezdolności do pracy. W przypadku kilkudniowej niedyspozycji zasiłek chorobowy wystarczy. Co jednak w sytuacji kilkutygodniowego zwolnienia lub wielomiesięcznej rehabilitacji po wypadku? Czy wypłacone świadczenie wystarczy na pokrycie zarówno kosztów leczenia, jak i prowadzenia działalności w czasie naszej choroby? Zamiast ryzykować, warto rozważyć alternatywę – ubezpieczenie od utraty dochodu. […]

Archiwum

Ubezpieczenie od utraty dochodu - pytania i odpowiedzi

Tak, pod warunkiem posiadania uprawnień zawodowych zgodnie z definicją Ubezpieczonego zwartą w Klauzuli nr. 5 do OWU oraz nieukończenia 65 roku życia.

Nie, choroby powstałe, leczone lub zdiagnozowane w ciągu 6 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia są wyłączone z zakresu ochrony.

Świadczenie jest wypłacane w częstotliwości miesięcznej, po każdym miesiącu niezdolności do pracy.

Świadczenie zostanie wypłacone nawet gdy zwolnienie będzie trwało po zakończeniu okresu ochrony. Jedynym ograniczeniem jest czas takiej niezdolności – zgodnie z warunkami ubezpieczenia – maksymalnie 1 rok.

Świadczenie zostanie wypłacone jednorazowo w wysokości sumy ubezpieczenia, na które zostało zawarte ubezpieczenie (60 tys. zł, 120 tys. zł lub 180 tys. zł).

Niezdolność potwierdzona zwolnieniem lekarskim (drukiem ZUS ZLA) może trwać maksymalnie 182 dni, a w przypadku niezdolności spowodowanej gruźlicą do 270 dni. W przypadku niezdolności trwającej dłużej niż 182 dni wymagane jest orzeczenie ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie będzie wypłacane od 1 lub 31 dnia zwolnienia maksymalnie przez rok.

Nie, ochrona działa od dnia następnego po złożeniu i opłaceniu wniosku.

WIĘCEJ PYTAŃ

Kontakt

Ochrona Dochodu

iExpert.pl

Al. Jerozolimskie 99/32
01-002 Warszawa
Go to Top