Składki na ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorca opłaca dobrowolnie, by zyskać prawo do zasiłku chorobowego. To jedno z zabezpieczeń na wypadek czasowej niezdolności do pracy. W przypadku kilkudniowej niedyspozycji zasiłek chorobowy wystarczy. Co jednak w sytuacji kilkutygodniowego zwolnienia lub wielomiesięcznej rehabilitacji po wypadku? Czy wypłacone świadczenie wystarczy na pokrycie zarówno kosztów leczenia, jak i prowadzenia działalności w czasie naszej choroby? Zamiast ryzykować, warto rozważyć alternatywę – ubezpieczenie od utraty dochodu.

Czym jest ubezpieczenie utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu zapewnia wypłatę świadczenia w razie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą. Działa zarówno w razie poważnych zachorowań, jak i drobnych urazów. Podstawą wypłaty świadczenia jest zwolnienie lekarskie trwające minimum 30 dni. W zależności od wybranego wariantu środki są wypłacane od pierwszego lub 31 dnia zwolnienia.

Jeśli natomiast Twój stan zdrowia na stałe wykluczy Cię z wykonywania pracy zarobkowej, ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie w wysokości wybranej sumy gwarancyjnej. Nawet niewielki uszczerbek na zdrowiu, który uniemożliwi Ci czasowe wykonywanie pracy uprawnia Cię do otrzymania świadczenia.

Do wyboru trzy sumy gwarancyjne:

  • 60 tys. zł
  • 120 tys. zł
  • 180 tys. zł

Ochrona dochodu zapewnia Ci środki nie tylko na pokrycie kosztów leczenia, ale także na konieczne wydatki związane z prowadzeniem działalności. Twoja nieobecność w pracy nie wpłynie na płynność finansową firmy, a Ty możesz skupić się na szybkim powrocie do zdrowia.

Kto może się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie powstało z myślą o osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których przerwa w pracy jest szczególnie ryzykowna. Jednak ryzyko utraty płynności finansowej ponoszą także osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub zlecenie. Przebywanie na tzw. L4 oznacza bowiem dla nich pomniejszenie miesięcznego wynagrodzenia. Dlatego z ubezpieczenia utraty dochodu można skorzystać bez względu na formę zatrudnienia.

Oferta skierowana jest do 15 grup zawodowych:

Ochrona działa także w czasie panującej pandemii koronawirusa. W razie zachorowania na Covid-19 świadczenie zostanie wypłacone na takich samych warunkach jak w przypadku każdej innej choroby. W porównaniu z zasiłkiem chorobowym to kilkukrotnie wyższa kwota.

Ubezpieczenie chorobowe – czy to się opłaca?

Składka na ubezpieczenie chorobowe w 2020 roku wyniesie min. 76,84 zł miesięcznie. Dla płatników korzystających z preferencyjnych stawek ZUS to 19,11 zł przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności. W skali roku standardowo przedsiębiorca zapłaci, więc 922, 08 zł. Na jaki zasiłek może liczyć, gdy zachoruje?

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od podstawy wymiaru składek. Osoba prowadząca działalność może zadeklarować dowolną podstawę wymiaru składek, jednak nie niższą niż minimalna podstawa ZUS obowiązująca dla firm, która w 2019 roku wynosiła 2859 zł, a w 2020 roku – 3136,20 zł.

Do obliczenia wymiaru zasiłku przyjmuje się miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe należy odliczyć kwotę odpowiadającą 13,71% tej podstawy.

Miesięczna kwota zasiłku chorobowego stanowi 80% tak wyliczonej podstawy. Za każdy dzień przysługuje 1/30 tej kwoty. Zasiłek zostaje jeszcze pomniejszony o podatek dochodowy w wysokości 18%.

Zasiłek chorobowy vs. ubezpieczenie utraty dochodu

Zdarzają się sytuacje, gdy leczenie wymaga hospitalizacji, a następnie kilkutygodniowej rehabilitacji. Jeśli złamiesz nogę na nartach lub ulegniesz wypadkowi zwolnienie może przedłużyć się do ponad 30 dni. Na jaki zasiłek chorobowy możesz wtedy liczyć?

Załóżmy, że na zwolnieniu przebywasz od 1.03. 2020 do 5.04.2020 roku i przez ostatnie 12 miesięcy opłacałeś miesięczną składkę w wysokości 76,84 zł.

  • 10 miesięcy 2019 roku x 2859,00 zł + 2 miesiące 2020 roku x 3136,20 zł/ 12 miesięcy = 2905,2‬0 zł
  • 2905,2‬0 – 13,71% = 2506,90 zł podstawy
  • 2506,90 zł/ 31 dni = 80,87 zł zasiłku brutto
  • 84,99 – 18% podatku = 66,31 zł dziennie „na rękę”

Łącznie za 36 dni zwolnienia otrzymasz 2387,16 zł zasiłku.

W analogicznej sytuacji możesz otrzymać nawet 17 748 zł świadczenia za te same 36 dni zwolnienia (w wariancie wypłaty od pierwszego dnia zwolnienia i sumą gwarancyjną 180 tys. zł). Wysokość odszkodowania wpływa oczywiście na wysokość składki. Przy rocznej składce zbliżonej do składki ZUS za każdy dzień zwolnienia otrzymasz 164 zł, a więc dwa razy więcej niż wynosi zasiłek chorobowy. To suma, która pozwoli Ci pokryć koszty nieprzewidzianych okoliczności.

Przykład reprezentatywny. Okres zwolnienia: 36 dni. Wysokość składki chorobowej ZUS: 76,84 zł miesięcznie, tj. 922,08 zł rocznie. Ubezpieczenie utraty dochodu na sumę gwarancyjną 60 tys. zł., wariant wypłaty: od pierwszego dnia zwolnienia, składka roczna: 928 zł.

Obliczenie składki i złożenie wniosku online zajmie Ci kilka minut. Do tego składkę możesz rozłożyć nawet na 12 rat, bez zbędnych formalności, wystarczy wybrać opcję, która Ci odpowiada. Wniosek jest dostępny online, nie wymaga ankiety medycznej, nie obowiązuje także karencja, ochrona działa od następnego dnia od złożenia wniosku.

SPRAWDŹ