W sytuacji długotrwałej choroby i wiążącej się z nią przerwy w pracy, dodatkowe zabezpieczenie finansowe staje się koniecznością. Poszukując zabezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy najczęściej sprawdzamy oferty polis na życie. Jest jednak prostsze rozwiązanie – ubezpieczenie od utraty dochodu to program, który pod wieloma względami przewyższa standardowe oferty ubezpieczeń na życie. Jak działa w praktyce?

Ubezpieczenie utraty dochodu a Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie utraty dochodu wyróżnia się przede wszystkim prostymi zasadami i łatwą dostępnością – ubezpieczyć może się każdy, kto ma prawo do wykonywania danego zawodu i nie ukończył 65 roku życia, bez względu na formę zatrudnienia.

Przy zawarciu ubezpieczenia utraty dochodu nie ma obowiązku przedstawienia badań lekarskich czy oświadczeń o stanie zdrowia. W przypadku większości polis na życie natomiast pierwszym krokiem jest najczęściej wypełnienie szczegółowej ankiety medycznej, bo to od stanu zdrowia wnioskującego uzależnione są warunki i wysokość składki, która zazwyczaj rośnie wraz z wiekiem ubezpieczonego.

Ubezpieczenie od utraty dochodu w PZU zapewnia wypłatę świadczenia w razie niezdolności do pracy – spowodowanej wypadkiem lub chorobą – także ciężką jak nowotwór, udar, zawał serca, czy Covid-19. Nie wymaga ankiety medycznej i karencji – ochrona działa od następnego dnia od złożenia wniosku. Bez względu na wiek i wysokość dochodu można wybrać jedną z trzech sum ubezpieczenia: 60 tys. zł, 120 tys. zł, 180 tys. zł. Działa także w przypadku lekkich zachorowań i urazów, które czasowo uniemożliwiają wykonywanie pracy. Podstawą wypłaty świadczeń jest zwolnienie lekarskie wystawione na min. 31 dni.

Wypłata do pełnej sumy ubezpieczenia

To, co wyróżnia ubezpieczenie utraty dochodu to stała suma ubezpieczenia. Świadczenie jest wypłacane niezależnie od rodzaju zdarzenia – warunkiem jest niezdolność do pracy trwająca min. 31 dni. W polisach na życie wysokość wypłaty jest uzależniona od konkretnego zdarzenia – za poważne zachorowania (jeśli są uwzględnione w zakresie) wypłata jest mniejsza niż za nieszczęśliwy wypadek (NNW).

W UD samodzielnie wybieramy sumę ubezpieczenia i w razie trwałej niezdolności do pracy otrzymamy całą kwotę (do 180 tys. zł) niezależenie od przyczyny.

Wąski katalog wyłączeń

Lista wyłączeń z ochrony ubezpieczenia utraty dochodu jest krótka i bardzo konkretna. Najważniejszy punkt to: wyłączenie chorób powstałych, zdiagnozowanych i leczonych w przeciągu 6 miesięcy przed datą zawarcia polisy. Poza tym wyłączone są m.in. choroby psychiczne, AIDS/HIV, operacje plastyczne, ciąża, dyskopatia i choroby zwyrodnieniowo – przeciążeniowe kręgosłupa.

Kto może się ubezpieczyć?

Ubezpieczyć może się każdy, kto ma uprawnienia do wykonywania określonego zawodu i nie ukończył 65 roku życia bez względu na rodzaj zatrudnienia – własna działalność, umowa o pracę czy umowa zlecenie:

Jak wypłacane są świadczenia

Do wyboru dwa warianty wypłaty świadczenia – od 1 lub 31 dnia zwolnienia i trzy sumy ubezpieczenia. Jeśli choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pracy, wypłacane są dzienne świadczenia (w miesięcznych ratach) – za dzień otrzymać można nawet 537 zł przy najwyższej sumie tj. 180 tys zł.
W razie trwałej, całkowitej niezdolności do pracy lub śmierci na skutek NNW świadczenie wypłacane jest jednorazowo w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, na jaką została zawarta polisa.

Ile to kosztuje

Zwykle polisa na życie na wysokie sumy oznacza też wysoką składkę. Ubezpieczenie od utraty dochodu w PZU jest pod tym względem bardzo konkurencyjne. Składka roczna zaczyna się już od 226 zł i jest stała – z możliwością rozłożenia na raty – i nie ulega zmianie. Polisę każdy może wykupić samodzielnie online lub kontaktując się z konsultantem firmy iExpert, która jest wyłącznym dystrybutorem programu.

Sprawdź>>