Ubezpieczenie utraty dochodu gwarantuje wypłatę świadczenia w sytuacji czasowej lub trwałej niezdolności do pracy. W takich okolicznościach warto wiedzieć, jak uzyskać gwarantowane polisą środki. Wyjaśniamy, kiedy i gdzie zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela.

Kiedy otrzymam świadczenie z tytułu utraty dochodu?

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę środków w sytuacji utraty dochodu, spowodowanej chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. W tym okresie, gdy ubezpieczony nie może czasowo wykonywać zawodu, ubezpieczyciel wypłaci świadczenia, zgodnie z wariantem i sumą gwarancyjną polisy. Dostępne warianty zakładają wypłatę od pierwszego lub trzydziestego pierwszego dnia niezdolności do pracy. Niezdolność ta, potwierdzona zwolnieniem lekarskim, musi trwać co najmniej 30 dni kalendarzowych. Jeśli te warunki są spełnione, należy zgłosić się do ubezpieczyciela.

Jak uzyskać wypłatę świadczenia?

Aby otrzymać należne nam środki, musimy poinformować ubezpieczyciela o spełnieniu warunków wypłaty świadczenia i dostarczyć niezbędną dokumentację.

  1. Zgłoś roszczenie do PZU – najpóźniej 14 dni od zachorowania lub wypadku.

       1.1. Jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku:

  • dostarcz PZU SA kserokopię protokołu powypadkowego (z komisji BHP o ile wypadek był przy pracy, policji o ile była wzywana na miejsce zdarzenia).

1.2. Jeśli niezdolność do pracy jest skutkiem choroby:

  • dostarcz kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzającej przebieg leczenia, kserokopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego wraz z historią choroby;
  • dostarcz kopię zaświadczeń lekarskich – zwolnień lekarskich (druk ZUS ZLA) będących potwierdzeniem orzeczonych przez lekarza okresów czasowej niezdolności do wykonywania pracy bądź orzeczenie ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego.

2. Dostarcz kserokopię dokumentu, z którego wynika uprawnienie do wykonywania zawodu.

3. Może się zdarzyć, że PZU poprosi o dostarczenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do stwierdzenia zasadności wypłaty świadczenia.

Roszczenie oraz dokumentację należy zgłosić bezpośrednio do PZU. Sposobów zgłoszenia roszczenia jest kilka, wszystkie dostępne są na stronie PZU. Sprawdź >>

Ile trwa rozpatrzenie roszczenia?

Od daty otrzymania zgłoszenia, PZU ma 30 dni na jego rozpatrzenie i spełnienie świadczenia. W przypadku, gdy okoliczności będą wymagały dodatkowych wyjaśnień, których nie uda się ustalić w przewidzianym terminie, spełnienie świadczenia może wydłużyć się o dodatkowe 14 dni. Nie dotyczy to jednak bezspornej części świadczenia.

W jaki sposób zostanie wypłacone świadczenie?

Dostępne warianty ubezpieczenia utraty dochodu przewidują wypłatę świadczenia od pierwszego lub 31 dnia niezdolności do pracy. W zależności od wybranego wariantu oraz sumy gwarancyjnej za każdy dzień choroby można otrzymać nawet 537 zł rekompensaty. Środki są wypłacane za każdy miesiąc czasowej niezdolności do pracy. Zawierając więc polisę na sumę 180 tys. zł, z wariantem wypłaty za każdy dzień zwolnienia, począwszy od pierwszego dnia, po 30 dniach choroby ubezpieczony otrzyma 14 790 zł.

W przypadku trwałej niezdolności do pracy odszkodowanie zostanie wypłacone jednorazowo w wysokości sumy gwarancyjnej, na jaką została zawarta polisa (60 tys. zł, 120 tys. zł lub 180 tys. zł).

Jak ubezpieczenie działa w czasie epidemii?

Ubezpieczenie działa również w czasie panującej epidemii. W razie zachorowania spowodowanego koronawirusem, świadczenie zostanie wypłacone tak jak w przypadku każdej innej choroby. Konieczne jest zatem zwolnienie lekarskie lub decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, poświadczające niezdolność do pracy z powodu COVID-19. Do minimalnego 30 dniowego okresu zwolnienia nie wlicza się okres kwarantanny rozumiany jako czas izolacji, wynikający z podejrzenia choroby, ale bez jej stwierdzenia. Kwarantanna nie jest traktowana jako jednostka chorobowa, dlatego dopiero potwierdzona diagnoza będzie podstawą zgłoszenia roszczenia. Jeśli więc w czasie kwarantanny ubezpieczony zachoruje, okres ten będzie wliczał się w okres niezdolności do pracy. Ochrona zadziała również wtedy, gdy ubezpieczenie zostanie wykupione w czasie kwarantanny, ale choroba pojawi się po zawarciu polisy i w trakcie okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie utraty dochodu w praktyce – pytania i odpowiedzi

Przy zgłaszaniu roszczenia mogą pojawić się pytania i wątpliwości, jak prawidłowo udokumentować niezdolność do pracy. Odpowiadamy na kilka z nich:

  • W jaki sposób mam potwierdzić w PZU czasową niezdolność do pracy, jeśli lekarz nie przekazał mi druku ZUS ZLA ?

Potwierdzenie elektronicznego zwolnienia można uzyskać w systemie ZUS po zalogowaniu się na konto płatnika składek (PUE ZUS). Każdy płatnik składek jest uprawniony do uruchomienia konta na platformie ZUS.

  • Otrzymałem zwolnienie lekarskie na 14 dni, jednak mój stan zdrowia się nie poprawia i po konsultacji lekarskiej najprawdopodobniej otrzymam zwolnienie na kolejne 21 dni. Czy będę mógł skorzystać z ubezpieczenia?

Zgodnie z warunkami ubezpieczenia, warunkiem wypłaty świadczenia jest czasowa niezdolność do wykonywania zawodu trwająca co najmniej 30 dni. Jeżeli zwolnienie zostanie, więc przedłużone to warunki ubezpieczenia zostaną spełnione. W tym wypadku należy zgłosić roszczenie i dostarczyć zwolnienie po otrzymaniu drugiego zwolnienia. Wcześniej nie ma pewności, czy pierwsze zwolnienie będzie przedłużone.

  • Otrzymałem zwolnienie lekarskie na 12 tygodni (3 miesiące). Złożyłem do PZU odpowiednią dokumentację. Kiedy otrzymam pieniądze?

W przypadku czasowej niezdolności do pracy, świadczenie wypłacane jest w częstotliwości miesięcznej. Na rozpatrzenie roszczenia ubezpieczyciel ma 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

Przystąpienie do ubezpieczenia nie wymaga ankiety medycznej, a ochrona zaczyna działać już od następnego dnia od złożenia wniosku. Samo złożenie wniosku zajmuje kilka minut i odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, bez wychodzenia z domu i zbędnych formalności.

Sprawdź