Dla osób prowadzących działalność gospodarczą każda przerwa w pracy to ryzyko utraty płynności finansowej. Zwłaszcza wtedy, gdy przerwa ta wynika z przyczyn zdrowotnych. Wtedy zwykle okazuje się, że świadczenia z ZUS są niewystarczające by pokryć bieżące rachunki. Na wypadek takich sytuacji przygotowana została oferta ubezpieczenia utraty dochodu. To gwarancja wypłaty świadczenia w przypadku czasowej, a także trwałej niezdolności do pracy. Dotychczas oferta dostępna była głównie dla osób prowadzących jednoosobowe działalności. Teraz ubezpieczyć może się każdy prowadzący działalność gospodarczą.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia utraty dochodu?

Z oferty ubezpieczenia utraty dochodu w PZU mogą teraz skorzystać także wspólnicy spółek, w tym prowadzący:

 • spółkę cywilną,
 • spółkę jawną,
 • spółkę partnerską,
 • spółkę komandytową,
 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółkę akcyjną.

Obecnie oferta jest przygotowana dla siedmiu grup zawodowych. Dla trzech z nich zmieniła się definicja ubezpieczonego zawarta w klauzuli do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Zmiana rozszerza ofertę na wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy.

Oferta została rozszerzona dla:

Ubezpieczony to osoba fizyczna prowadząca podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w ramach własnej działalności lub jako wspólnik spółki, która nie ukończyła 65 lat.

Ubezpieczony to radca prawny, czyli osoba posiadająca uprawnienia przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, który nie ukończył 65 lat, prowadzący działalność gospodarczą lub będący wspólnikiem w spółce.

Ubezpieczony to architekt, czyli osoba posiadająca uprawnienia przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do wykonywania zawodu architekta, który nie ukończył 65 lat, prowadzący działalność gospodarczą lub będący wspólnikiem w spółce.

Dla pozostałych grup zawodowych oferta nie uległa zmianie. Dla każdej z grup definicja Ubezpieczonego znajduje się w klauzuli do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 • doradca podatkowy – osoba fizyczna wykonująca zawód doradcy podatkowego;
 • adwokat – osoba posiadająca uprawnienia przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do wykonywania zawodu adwokata, która nie ukończyła 65 lat;
 • fizjoterapeuta– osoba prowadząca czynności fizjoterapii;
 • lekarz – osoba posiadająca uprawnienia przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do wykonywania zawodu lekarza, który nie ukończył 65 lat.

Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu?

Zakres ubezpieczenia oraz jego warunki nie uległy zmianie. Tak jak dotychczas, ubezpieczenie utraty dochodu gwarantuje wypłatę świadczenia w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zachorowania na COVID-19 w okresie panującej pandemii.

W zależności od wybranego wariantu, świadczenie wypłacane jest od pierwszego lub 31 dnia zwolnienia. Warunkiem wypłaty jest nieobecność w pracy powyżej 30 dni, poświadczona zwolnieniem lekarskim.

Wysokość świadczenia zależy od wybranego wariantu wypłaty i sumy gwarancyjnej. Do wyboru są trzy sumy ubezpieczenia:

 • 60 tys. zł
 • 120 tys. zł
 • 180 tys. zł

Przy najwyższej kwocie można otrzymać nawet 537 zł za każdy dzień zwolnienia. Ubezpieczenie działa również w przypadku trwałej niezdolności do wykonywania zawodu. Wtedy odszkodowanie w wysokości sumy gwarancyjnej zostanie wypłacone od razu.

Jakie są warunki przystąpienia do ubezpieczenia utraty dochodu?

Oferta ubezpieczenia jest bardzo prosta. Złożenie wniosku nie wymaga ankiety medycznej, a ochrona działa już od następnego dnia. Bez okresu karencji. Formalności są ograniczone do minimum, polisę można kupić online lub telefonicznie, bez wychodzenia z domu.

OBLICZ SKŁADKĘ

Masz pytania? Zadzwoń 502 913 621