Stan zagrożenia epidemicznego i panującej pandemii koronawirusa wywołuje pytania o wpływ obecnej sytuacji na warunki ubezpieczenia utraty dochodu. Czy ubezpieczenie utraty dochodu działa również w przypadku zachorowań spowodowanych koronawirusem? Zakres ochrony obejmuje również zachorowania na COVID-19. Kryzysowa sytuacja nie ma wpływu na warunki ubezpieczenia. Ochrona dochodu może więc być zabezpieczeniem dla osób, którzy z powodu choroby nie będą mogli wykonywać swojej pracy.

Ubezpieczenie utraty dochodu w PZU zapewnia wypłatę świadczenia w okresie niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem lub chorobą, także tą aktualnie najbardziej nam zagrażającą, czyli COVID-19. Ochrona działa również w sytuacji panującej epidemii i ogłoszonej pandemii. Stan zagrożenia epidemicznego nie wpływa więc na warunki ubezpieczenia. Ubezpieczony otrzyma świadczenia na takich samych warunkach jak w przypadku każdego innego zachorowania.

Ubezpieczenie utraty dochodu a kwarantanna

Zakres ubezpieczenia od utraty dochodu nie wyłącza odpowiedzialności w przypadku zachorowań w okresie ogłoszonej epidemii. Oznacza to, że ubezpieczony, który zachoruje na COVID-19 otrzyma świadczenie zgodnie z wariantem i sumą gwarancyjną wykupionej wcześniej polisy.

Wypłata świadczenia wymaga spełnienia dwóch warunków. Zdiagnozowana choroba oraz poświadczenie niezdolności do pracy trwającej minimum 30 dni. Podstawą wypłaty świadczenia może być w tym wypadku zarówno zwolnienie lekarskie, jak i decyzja o izolacji wydana przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na izolację w odróżnieniu od kwarantanny kierowane są osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Informacja zarówno o poddaniu izolacji, jak i kwarantannie pojawia się w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowie (system EWP). Informację tę można sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKE) po zalogowaniu na stronie pacjent.gov.pl  Sama kwarantanna jako okres dobrowolnego lub przymusowego odosobnienia osoby zdrowej ze względu na zagrożenie wystąpienia objawów choroby, ale bez jej zdiagnozowania nie jest rozumiana jako choroba, a więc nie zostaną spełnione w tym wypadku warunki do wypłaty świadczenia.

Warianty ubezpieczenia utraty dochodu

W PZU dostępne są dwa warianty wypłaty świadczenia (z wyłączeniem oferty dla fizjoterapeuty, która zakłada jeden wariant wypłaty, od 31 dnia zwolnienia). Jak zadziałają one w konkretnym przypadku choroby spowodowanej koronawirusem?

 • Wariant wypłaty od 31 dnia zwolnienia – świadczenie zostanie wypłacone za każdy dzień niezdolności do pracy, trwającej powyżej 30 dni, poczynając od 31 dnia. W praktyce oznacza to, że ubezpieczony przebywający na zwolnieniu przykładowo 40 dni otrzyma świadczenie za 10 dni.
 • Wariant wypłaty od 1 dnia zwolnienia – świadczenie zostanie wypłacone za każdy dzień niezdolności do pracy, trwającej 30 dni, od pierwszego dnia zwolnienia. Oznacza to, że ubezpieczony przebywający na zwolnieniu przykładowo 40 dni, otrzyma świadczenie za każdy dzień.

Wykluczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Wszystkie wykluczenia odpowiedzialności zostały ujęte w Klauzuli do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia utraty dochodu. Należą do nich:

 1. choroby psychiczne lub zaburzenia psychiczne oraz ich skutki,
 2. wady wrodzone i schorzenia będące ich skutkiem;
 3. zaburzenia zachowania, nerwice i uzależnienia;
 4. choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV;
 5. leczenie i zabiegi stomatologiczne, chyba że wynikają one z obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 6. badania lekarskie, dodatkowe badania medyczne służące ustaleniu istnienia choroby zawodowej, badania diagnostyczne nie wynikające z zachorowania, badania dawców narządów
 7. operacje kosmetyczne lub plastyczne;
 8. ciąża;
 9. dyskopatia i choroby zwyrodnieniowo-przeciążeniowych w zakresie kręgosłupa;
 10. choroby powstałe, leczone lub zdiagnozowane w ciągu 6 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Kto może się ubezpieczyć?

Oferta ubezpieczenia od utraty dochodu w PZU skierowana jest zarówno do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i wspólników spółek, a także osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace lub zlecenie. W każdym przypadku dłuższa przerwa w pracy jest równoznaczna ze stratami finansowymi lub obniżoną pensją. W przypadku poważnych obrażeń to także ryzyko utraty płynności finansowej. Obecnie z ubezpieczenia za pośrednictwem iExpert może skorzystać aż 15 grup zawodowych.

Oferta dostępna jest dla 15 zawodów. Wniosek można złożyć online.

[fusion_checklist icon=”fa-angle-double-right fas” iconcolor=”” circle=”” circlecolor=”#ffc107″ size=”” divider=”” divider_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_li_item icon=””]

lekarze

[/fusion_li_item][fusion_li_item icon=”fa-angle-double-right fas”]

fizjoterapeuci

[/fusion_li_item][fusion_li_item icon=”fa-angle-double-right fas”]

właściciele biur rachunkowych

[/fusion_li_item][fusion_li_item icon=”fa-angle-double-right fas”]

doradcy podatkowi

[/fusion_li_item][fusion_li_item icon=”fa-angle-double-right fas”]

radcy prawni

[/fusion_li_item][fusion_li_item icon=”fa-angle-double-right fas”]

adwokaci

[/fusion_li_item][fusion_li_item icon=”fa-angle-double-right fas”]

architekci

[/fusion_li_item][fusion_li_item icon=”fa-phone-alt fas”]

pielęgniarki i położne

[/fusion_li_item][fusion_li_item icon=”fa-phone-alt fas”]

ratownicy medyczni

[/fusion_li_item][fusion_li_item icon=”fa-phone-alt fas”]

psychologowie/ psychoterapeuci

[/fusion_li_item][fusion_li_item icon=”fa-phone-alt fas”]

lekarze weterynarii

[/fusion_li_item][fusion_li_item icon=”fa-phone-alt fas”]

inżynierowie budownictwa

[/fusion_li_item][fusion_li_item icon=”fa-phone-alt fas”]

rzeczoznawcy majątkowi

[/fusion_li_item][fusion_li_item icon=”fa-phone-alt fas”]

pośrednicy nieruchomości

[/fusion_li_item][fusion_li_item icon=”fa-phone-alt fas”]

zarządcy nieruchomości

[/fusion_li_item][/fusion_checklist]

Ubezpieczyć może się każda osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania określonego zawodu i nie ukończyła 65 roku życia.

Złożenie wniosku nie wymaga ankiety medycznej. Polisę można wykupić online, bez wychodzenia z domu. Składka rozpoczyna się już od 226 zł rocznie i jest uzależniona od wybranej sumy gwarancyjnej (dostępne są trzy sumy gwarancyjne: 60 tys. zł, 120 tys. zł, 180 tys. zł) oraz wariantu wypłaty świadczeń. Od tego też zależy wysokość świadczenia, które może wynieść nawet 537 zł dziennie. Ochrona działa już od następnego dnia od złożenia wniosku.

Porównaj kalkulacje